27-07-04

Verkoudheidsvirus kan mogelijk huidkanker genezen

Gazet van Antwerpen 27-07-2004

Het virus dat een gewone verkoudheid veroorzaakt is mogelijk in staat het melanoom, een dodelijke vorm van huidkanker, te genezen.

Australische wetenschappers ontdekten bij muizen dat wanneer het verkoudheidsvirus in het lichaam wordt gebracht, het de kankercellen binnendringt, zich daar sterk vermeerdert en zo de tumor vernietigt. Daarna zwermen duizenden verkoudheidsverwekkers uit in het lichaam om op zoek te gaan naar andere melanomen. Het virus wordt wel genetisch gemodifieerd zodat het bij kankerpatiënten geen verkoudheid kan veroorzaken. De Duitse Erlangen Universiteitskliniek gaat nu verder onderzoek verrichten.

Volgens de Duitse onderzoekers kunnen melanoom-patiënten niet zomaar genezen wanneer ze toevallig een verkoudheid oplopen. "De natuurlijke manier om een verkoudheid op te doen is via de bovenste luchtwegen, waardoor huidkankers nooit aan het virus worden blootgesteld. Het virus moet dus op een andere manier in het lichaam gebracht worden", luidt het.


21:22 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-07-04

Wij moeten uitsterven

uit Knack nr 27 2004-06-30
Dirk Draulans

 
bron: Journal of Experimental Zoology
 
Dieren zijn gedoemd om te vedwijnen. Bijna alle soorten die ooit op aarde zijn ontstaan, zijn ondertussen uitgestorven. Slechts 4 procent is uitgeroeid na rampen zoals de inslag van een komeet.(...)
 
(...)De fysieke invulling van dat timerconcept zouden de telomeren zijn: de kapjes aan de uiteinden van de chromosomen. Bij elke replicatie van een chromosoom slijten die kapjes een beetje af. Op den duur is dat erosieproces zo ver gevorderd dat er geen normale voortplanting meer mogelijk is. Dan kan een soort niet anders dan uitsterven.(...)
 
(...) De mens heeft korte telomeren, van amper een tienduizendtal DNA-eenheden. Dat is dus eigenlijk slecht nieuws. Zeker omdat het verslijten van telomeren gepaard gaat met opstoten van ziektes als kanker en problemen met het afweersysteem - wat wij nu meemaken.(...)
 
(...) De ultieme test van de hypothese zou een vergelijking inhouden van de telomeerlengte van algemene en bedreigde soorten. Maar dat is een hels werkje.

21:56 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

De Maan brengt leven

uit Knack nr 23 2004-06-02
Dirk Draulans

 
Zonder de maan zou er geen leven op aarde zijn. Het vakblad Icarus meldt dat vier miljard jaar geleden, toen de eerste levensvormen ontstonden, de maan veel dichter bij de aarde stond als nu. Daardoor was er een heel sterk getij, met een cyclus van slechts enkele uren. Dat zorgde voor grote fluctuaties in het zoutgehalte op de kusten, wat de evolutie van de eerste DNA-achtige moleculen bevorderd zou hebben. Het zout zou het uit elkaar gaan van de twee strengen van de molecule bij hun duplicatie mogelijk hebben gemaakt. Als dit correct is, wordt de waarschijnlijkheid van leven op Mars een stuk kleiner.
 
Zie ook bericht met als titel Verleden & Toekomst ???

21:50 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vlaamse wetenschappers vinden middel tegen spierziekte

Vlaamse wetenschappers hebben ontdekt dat gentherapie de ongeneeslijke spierziekte ALS kan afremmen. Door ALS (amyotrofe lateraal sclerose) geven de zenuwen geen impulsen meer aan de spieren, die daarna verlammen.

 

De onderzoekers hebben nu een eiwit gevonden dat de levensverwachting met één derde zou verhogen. "We hebben aangetoond dat we het gen dat codeert voor het eiwit VGF, in de spieren kunnen injecteren", zegt Dokter Peter Karmeliet van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie.

 

"Dat eiwit wordt aangemaakt in de zenuwcellen van het ruggemerg. Het zijn die zenuwcellen die aftakelen bij ALS en door dat eiwit VGF te geven kunnen we de ziekte niet helemaal tegenhouden maar toch vertragen".

 

De nieuwe ALS-remmer is uitgetest op dieren. Normaal duurt het nu nog tien tot vijftien jaar voor het kan gebruikt worden bij de mens. De bevindingen van dokter Peter Karmeliet staan in het gezaghebbende internationale vakblad Nature.

 

De zenuwziekte slaat toe bij 1 op de 20.000 mensen en is voorlopig ongeneeslijk. De meeste ALS-patiënten leven niet lang en worden al snel helemaal hulpbehoevend. Sommige zieken sterven al na een jaar, de meeste na drie jaar.


21:41 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verleden & Toekomst ????

Eos maart 2004

 

 

 

 

Uit BBC reportage “ De wieg van het leven”

 

(…) De vraag is alleen: als het leven niet op aarde ontstond, waar dan wel?

 

KOMEN WE DAN TOCH VAN MARS?

 

Voor wetenschappers als Paul Davies opende, de mogelijkheid van water op Mars,  uiteraard perspectieven. want als er op Mars leven is geweest, dan kan het daar ontstaan zijn toen de aarde nog onbewoonbaar  (te heet) was. Opwinding alom toen in 1996 bleek dat een kleine meteoriet, die twintig jaar eerder in Allen Hills op Antarctica was gevonden, van Mars afkomstig bleek  en een overtuigend bewijs van leven leek te bevatten. De opwinding rond de meteoriet maakte Mars tot een topprioriteit van de ruimtevaart, NASA en ESA zonden robots naar Mars, op zoek naar sporen van leven.

 

===============================================================

 

Uit artikel van Piet Smolders  “Daar gaan we weer”

 

MARS ALS FILIAALVAN DE AARDE

 

Ooit, morgen, overmorgen of in de verre toekomst, kan het lot van de mensheid worden bezegeld als een grote planetoïde of komeet inslaat op onze planeet Wie de geologische geschiedenis van de aarde bestudeert komt tot de conclusie dat het overgrote deel van het aardse leven al verscheidene malen is uitgeroeid. De laatste keer was vijfenzestig miljoen jaar geleden toen tachtig procent van alle levensvormen (inclusief de befaamde dinosauriërs) verdween.

 

Wie begaan is met het lot van de mensheid zal dus een voorstaander zijn van menselijke bases op de maan en Mars, die zoveel mogelijk zelfvoorziennend zijn. Als we daar eenmaal filialen hebben zal onze kans op overleving in belangrijke mate zijn toegenomen.
21:25 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vroege Lente

 
Scientific Magazine nederlandstalig nr 1   2004

 

Als de lentetemperatuur voortaan sneller toeneeemt, zullen onderling van elkaar afhankelijke soorten in tal van ecosystemen elkaar mislopen.

VERGELEKEN MET de periode 1954-1990 stonden in de jaren negentig heel wat plantensoorten in de buurt van Oxford veel vroeger in bloei.  De meest indrukwekkende verschuiving staat op naam van  de witte dovenetel (bijgevoegde foto), die gemiddeld al op 23 januari in bloei staat, terwijl hij de vorige decennia gemiddeld pas op 18 maart kleur bekende.

  • De recente opwarming van het aardoppervlak verandert de relaties tussen onderling afhankelijke soorten. De banden binnen voedselnetwerken, bijvoorbeeld die tussen vogels en rupsen, worden zwakker.
  • Ofschoon onderzoekers over de betekenis van hun resultaten nog geen zekerheid hebben, zijn de voortekenen onheilspelend. Wellicht verkeren vele soorten in gevaar.
  • De bezorgheid volgt in eerste instantie uit onderzoek naar klimaatveranderingen aan het eind van de laatste ijstijd, waaruit blijkt dat die toen bestaande ecosystemen hebben verpulverd. Soorten die zich niet konden aanpassen verdwenen voorgoed. Uit de as van de vorige rezen nieuwe ecosystemen op.

20:55 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-07-04

Zeven Meter Zee Meer

Bron : Knack 28 april
Dirk Draulans

 
De ijskap van Groenland
 
Als het klimaat er met meer dan 3 graden Celsius opwarmt, zal de massieve ijskap op Groenland helemaal afsmelten. Daardoor zou het zeeniveau met liefst zeven meter stijgen, genoeg om wereldwijd vele kustgebieden permanent onder water te zetten.
Het smeltproces zou wel duizend jaar in beslag nemen, maar de klimaatmodellen wijzen uit dat er tegen 2050 genoeg broeikasgassen in de atmosfeer zullen zitten om het onherroepelijk aan gang te zwengelen.
Volgens sommige scenario's zou de gemiddelde temperatuur in Groenland op het einde van de eeuw zelfs 8°C hoger zijn dan nu. Eens dit proces vertrokken is, kan het bijna niet meer worden gestopt, zelfs niet als de temperaturen terug tot normale (in casu huidige) waarden gebracht worden.

13:17 Gepost door Een :-) Optimist | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |